ABOUT US

      เมทินี ซีเครท (Metinee’s Secret) เจลพร้อมดื่ม 2 แบบ เพื่อความสมบูรณ์ของสุขภาพในแต่ละวันที่ได้รับการออกแบบด้วย เทคโนโลยีไลโปโซม ที่มีการห่อหุ้มแบบนาโนเอนแคปซูเลชั่น ด้วยสารอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงและสลายตัวตามธรรมชาติได้ง่าย เราจึงใช้เทคโนโลยี นาโนเอนแคปซูเลชั่น ในการคงคุณค่าสารอาหารดังกล่าวให้สามารถออกฤทธิ์ได้โดยสมบูรณ์ เมื่อสัมผัสเข้าสู่ร่างกายเราด้วยกระบวนการในการปกป้องสารอาหารและป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นแล้ว ก็จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษา สารอาหาร กลิ่นและรส ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสารอาหารจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น กรดจำเป็น (Essential Acids), ไขมัน (Lipids), เอนไซม์ (Enzymes), จุลินทรีย์ (Micro Organism), วิตามิน, เกลือแร่ เป็นต้น

CONTACT US

E-MAIL

metineesecret@gmail.com

PHONE

096-906-4443

ADDRESS

บริษัท ไวท์สกาย จำกัด 21/37 อาคารซี ช้ัน 2-4 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร