OUR PRODUCT

ไลโปโซมเจลพร้อมดื่มตอนเช้าให้ Energy แก่ร่างกายสู่ระดับเซลล์ ช่วยส่งผลให้ผิวสวยสุขภาพดี

ไลโปโซมเจลพร้อมดื่มก่อนนอนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูช่วยให้หลับลึก กระตุ้นการสร้าง Growth Hormone

ABOUT US

      เมทินี ซีเครท (Metinee’s Secret) เจลพร้อมดื่ม 2 แบบ เพื่อความสมบูรณ์ของสุขภาพในแต่ละวันที่ได้รับการออกแบบด้วย เทคโนโลยีไลโปโซม ที่มีการห่อหุ้มแบบนาโนเอนแคปซูเลชั่น ด้วยสารอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงและสลายตัวตามธรรมชาติได้ง่าย เราจึงใช้เทคโนโลยี นาโนเอนแคปซูเลชั่น ในการคงคุณค่าสารอาหารดังกล่าวให้สามารถออกฤทธิ์ได้โดยสมบูรณ์ เมื่อสัมผัสเข้าสู่ร่างกายเราด้วยกระบวนการในการปกป้องสารอาหารและป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นแล้ว ก็จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษา สารอาหาร กลิ่นและรส ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสารอาหารจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น กรดจำเป็น (Essential Acids), ไขมัน (Lipids), เอนไซม์ (Enzymes), จุลินทรีย์ (Micro Organism), วิตามิน, เกลือแร่ เป็นต้น